پرداخت شما با موفقیت انجام شد!

بعد از تولید تیشرت های کمپین SayYaHussain# در هفته آینده ، بلافاصله برای شما به صورت پستی ارسال خواهد شد.

جهت گران نشدن هزینه خرید تیشرت برای شما ، تصمیم گرفتیم از سود آن در حمایت مالی مجموعه عاشورا کم کنیم تا هزینه ارسال پستی برای شما رایگان باشد 🙂

با تشکر از حمایت شما از کمپین  SayYaHussain# و تیم عاشورا

التماس دعای فراوان